Phạm vi áp dụng

Đối tượng: khách hàng mua sản phẩm tại hệ thống FullStackX

Chính sách hủy Đơn hàng:

Sau khi hoàn tất việc đặt đơn hàng, Khách hàng có thể hủy đơn hàng bằng cách có thể liên hệ FullStackX nhờ hỗ trợ huỷ đơn hàng.

Nếu Khách hàng muốn hủy đơn hàng tại thời điểm nhận được sản phẩm thì phải thực hiện theo Chính sách đổi trả sản phẩm.

Chính sách đổi/ trả/ hoàn tiền sản phẩm ( dịch vụ ):

 

  • Sản phẩm được phân phối hoặc phát triển bởi bởi hệ thống fullStackx.
  • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật được xác nhận bởi Nhà sản xuất/Nhà cung cấp không thể khắc phục.
  • Sản phẩm không thể hoạt động hoặc thiếu tính năng do thiếu template, license.

Điều kiện không được đổi sản phẩm ( dịch vụ )

  • Sản phẩm không tương thích với website, server hay môi trường của khách hàng.
  • Khách hàng tạo ra những thay đổi bên trong source code của sản phẩm, dịch vụ ban đầu.
  • Sản phẩm được sử dụng không đúng theo hướng dẫn, mục đích của nhà sản xuất.